Mazowiecki Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka jest dobrowolną, samorządną i społeczno-zawodową organizacją, reprezentującą interesy hodowców bydła i producentów mleka na obszarze największego w Polsce pod względem powierzchni i ludności,  województwa mazowieckiego. Związek działa jako zrzeszenie branżowe, skupiając hodowców bydła i producentów mleka przede wszystkim z terenu województwa mazowieckiego, ale jest także otwarty na współpracę z rolnikami z innych województw. Zarejestrowany w KRS w dniu 1 października 2003 roku. MZHBiPM realizuje swoje zadania we współpracy z organizacjami hodowlanymi, administracją państwową i samorządową, organizacjami mleczarskimi, a także instytucjami naukowymi i ośrodkami akademickimi. Podstawowym ogniwem organizacyjnym Związku jest Powiatowe Koło Hodowców Bydła i Producentów Mleka, które zrzesza członków Związku z terenu danego powiatu. Obecnie funkcjonuje 18 kół powiatowych: Ciechanowskie, Garwolińskie, Gostynińskie, Makowskie, Mińskie, Mławskie, Ostrołęckie, Ostrowskie, Płockie, Płońskie, Przasnyskie, Pułtuskie, Siedleckie, Sierpeckie, Sokołowskie, Węgrowskie, Parzniewskie i Radomskie.

Zarz¦ůd MZHBiPM II Kadencja 2007-2011

Nasza historia

Tradycja Związku sięga 1993 roku, kiedy to zorganizowano na terenie ówczesnego województwa siedleckiego ...
Czytaj dalej >

Związek aktywnie współuczestniczył i współorganizował wszystkie mazowieckie pokazy oraz regionalne wystawy zwierząt hodowlanych: w Płoniawach-Bramurze, Sierpcu (do 2012 roku), Siedlcach i Poświętnem, podczas których hodowcy mają okazję zaprezentować swój dorobek hodowlany. Władze Związku starały się także nieustająco o wzrost cen mleka i jego produktów. MZHBiPM bierze czynny udział w negocjacjach korzystnych dla hodowców cen surowca z zakładami i spółdzielniami mleczarskimi oraz różnymi organizacjami rządowymi i pozarządowymi. Negocjuje także ze spółkami inseminacyjnym upusty na nasienie czołowych buhajów dla członków związku. Hodowcy zrzeszeni w Mazowieckim Związku,  śmiało można powiedzieć,to elita hodowców Mazowsza, którzy wiedzą, że jakość surowca to nie tylko żywienie, środowisko czy dobrostan ale również możliwość współdziałania.

Dlaczego warto...

Chcesz mieć wpływ na branże w której działasz i łączyć siły z innymi aby dbać o swój interes? Działając wspólnie można zrobić o wiele więcej niżeli w pojedynkę. Dołączają na Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka będziesz miał możliwość wspólnie z innymi przeciwdziałać niedogodnościom i problemom jakie towarzyszą polskim rolnikom.