PROW 2014-2020 / KSOW

Innowacyjny Hodowca

Gospodarstwa hodowlane wymagają ciągłego dostosowywania form i metod hodowli bydła mlecznego. Hodowcy dostrzegają potrzebę wspierania i rozszerzenia innowacyjnych działań jak również ...